អិលអូអិលស៊ី ចែកអាំងប៉ាវដល់អតិថិជនប្រើប្រាស់ iPay Cambodia សរុបមួយរយនាក់ អបអរបុណ្យចូលឆ្នាំចិន!

ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះ អិលអូអិលស៊ី នឹងធ្វើការចែកអាំងប៉ាវសំណាងដល់អតិថិជន ១០០នាក់ ដែលប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័ត iPay Cambodia។ អតិថិជនអាចមានឱកាសទទួលបានអាំងប៉ាវជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១០ ដុល្លារអាមេរិក​ក្នុងម្នាក់។

សុពលភាពនៃកម្មវិធី៖
ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។

លក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធី៖
1. ទម្លាក់ KHQR Code ផ្ទាល់ខ្លួន ក្នុងកម្មវិធី iPay Cambodia ចូលក្នុង comment ក្រោមផុសនៅលើ LOLC Facebook Page (ផ្តល់ជូនសម្រាប់តែ KHQR code របស់ iPay Cambodia តែប៉ុណ្ណោះ)។
2. ចុច Share ផុសនោះជា Public
3. អតិថិជនម្នាក់មានឱកាសទទួលបានរង្វាន់តែម្តងប៉ុណ្ណោះ
4. ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែអតិជនប៉ុណ្ណោះ (មិនផ្តល់ជូនសម្រាប់បុគ្គលិក អិលអូអិលស៊ី ឡើយ)
5. ទឹកប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវគណនាតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រសិនបើគណនីរបស់អតិថិជនជាគណនីប្រាក់រៀល

*អ្នកមានសំណាង 100នាក់ នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យនៅថ្ងៃទី12 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2024 ហើយ អាំងប៉ាវនឹងត្រូវផ្តល់ជូនក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍។

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត!អិលអូអិលស៊ី សូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែរង្វាន់ និងលក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់ជូនកម្មវិធីពិសេសនេះ។

 ចុចលីងនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ផុសនៅលើ Facebook Page: https://shorturl.at/HPUZ6

Publish date: February 12, 2024